Kwalifikacja Z.23

styczeń 2015

W jakim przypadku Kierujący Działaniem Ratowniczym, w trakcie prowadzenia działań, ma prawo zarządzić przeprowadzenie prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych?