Kwalifikacja Z.23

czerwiec 2015

Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą