Kwalifikacja Z.23

czerwiec 2016

W oparciu o które czujki zadziała instalacja sygnalizacji pożaru po przekroczeniu danej temperatury granicznej?