Kwalifikacja Z.23

wrzesień 2015

Który akt prawny jest podstawą podjęcia roli kierującego, który koordynuje medyczne czynności ratunkowe podczas zdarzeń masowych?