Kwalifikacja Z.23

czerwiec 2019

Obudowa przycisku instalacji oddymiającej jest koloru