Kwalifikacja Z.23

wrzesień 2015

Lasy o najniższym poziomie zagrożenia pożarowego są zaliczone do kategorii