Kwalifikacja Z.22

czerwiec 2017

Drabina przystawna powinna być sprawiona w taki sposób, aby jej wierzchołek wystawał ponad powierzchnię, na którą prowadzi, o co najmniej