Kwalifikacja Z.22

czerwiec 2015

Koordynatorem medycznych działań ratowniczych nie może być osoba, która