Kwalifikacja Z.22

styczeń 2014

Od którego z wymienionych czynników zależy kolejność ewakuacji ludzi z miejsca zdarzenia podczas działań ratowniczych?