Kwalifikacja Z.22

czerwiec 2013

Wydajność wytwornicy pianowej WP 4/75 wynosi