Kwalifikacja Z.22

czerwiec 2017

Pożary pod względem taktycznym dzielone są na pożary wewnętrzne i zewnętrzne. Jednym z rodzajów pożarów zewnętrznych jest pożar