Kwalifikacja Z.21

styczeń 2017

„Ognisko zimne” w obrazie scyntygraficznym określa się jako