Kwalifikacja Z.21

styczeń 2018

Do planowego badania TK klatki piersiowej z użyciem środka cieniującego pacjent powinien zgłosić się