Kwalifikacja Z.21

styczeń 2017

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania spirometrycznego jest