Kwalifikacja Z.21

czerwiec 2020

Audiometria impedancyjna polega na pomiarze