Kwalifikacja Z.21

styczeń 2020

W przypadku migotania komór w zapisie EKG występuje