Kwalifikacja Z.20

styczeń 2014

Na osiągnięcie właściwego zgrzewu ma wpływ