Kwalifikacja Z.20

czerwiec 2017

W pozycji otwartej lub zapiętej na pierwszy ząbek należy pakować