Kwalifikacja Z.20

styczeń 2019

Wyroby medyczne zapakowane w rękaw tyvec-folia w szpitalu mogą być poddawane sterylizacji