Kwalifikacja Z.20

styczeń 2014

Na rękawie papierowo-foliowym używanym do sterylizacji parą wodną