Kwalifikacja Z.20

styczeń 2018

Każdy proces sterylizacji parą wodną powinien być kontrolowany wskaźnikami biologicznymi, jeżeli sterylizuje się