Kwalifikacja Z.19

czerwiec 2017

Pacjent z uprawnieniami inwalidy wojennego (uprawnienia IB) musi uiścić opłatę za