Kwalifikacja Z.19

wrzesień 2015

Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta nie może przekroczyć