Kwalifikacja Z.19

czerwiec 2016

Który z wymienionych produktów leczniczych nie może być wydany przez technika farmaceutycznego (zgodnie z uprawnieniami)?