Kwalifikacja Z.19

styczeń 2019

W celu potwierdzenia tożsamości Collargolu według FP należy wykonać badania jakościowe dotyczące obecności