Kwalifikacja Z.18

styczeń 2018

Refleks świetlny widoczny na błonie bębenkowej znajduje się w kwadrancie