Kwalifikacja Z.18

styczeń 2017

Jedną z obiektywnych i efektywnych metod badania słuchu stosowanych u dzieci jest TEOAE, czyli otoemisja