Kwalifikacja Z.17

czerwiec 2018

Ograniczona metalowa płyta protezy szkieletowej górnej od strony podniebiennej powinna