Kwalifikacja Z.17

czerwiec 2020

Śruba teleskopowa służy do