Kwalifikacja Z.17

czerwiec 2019

W procesie wykonywania protezy nylonowej izolatorem wykorzystywanym podczas puszkowania ze względu na towarzyszącą mu wysoką temperaturę może być izolator silikonowy lub