Kwalifikacja Z.17

styczeń 2017

Podczas opracowywania podstawy modelu diagnostycznego, płaszczyzna guza szczęki powinna być