Kwalifikacja Z.17

styczeń 2016

Do wykonania protezy ruchomej metodą wlewową należy użyć