Kwalifikacja Z.16

czerwiec 2015

Zakład gastronomiczny przygotowujący posiłki dla pacjentów szpitala ma obowiązek pobierania i przechowywania próbek żywności, niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ilości