Kwalifikacja Z.15

styczeń 2016

Do której klasy według Blacka zalicza się ubytek zlokalizowany na powierzchni stycznej siekaczy i kłów, bez naruszenia brzegu siecznego zęba?