Kwalifikacja Z.15

październik 2016

Po zmieszaniu 1960 ml wody oraz 40 ml koncentratu środka dezynfekcyjnego uzyskuje się stężenie roztworu równe