Kwalifikacja Z.15

styczeń 2014

Sytuacja, w której mięśnie unoszące i opuszczające żuchwę pozostają w równowadze, to