Kwalifikacja Z.15

styczeń 2015

Do zabiegu wypełnienia kanałów korzeniowych zęba należy przygotować igłę