Kwalifikacja Z.15

styczeń 2021

Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 03 w temperaturze od 10°C do 18°C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż