Kwalifikacja Z.15

czerwiec 2020

Którego zabiegu nie należy wykonywać w pozycji leżącej pacjenta?