Kwalifikacja Z.14

czerwiec 2014

Do gabinetu zgłosił się dorosły pacjent, który domaga się natychmiastowego przyjęcia, ale w grafiku nie ma miejsc. Który przykład odmowy może urazić pacjenta?