Kwalifikacja Z.14

październik 2016

W którym miesiącu życia niemowlęcia powinno nastąpić pierwsze fizjologiczne wysunięcie żuchwy?