Kwalifikacja Z.14

czerwiec 2018

Ubytek niepróchnicowego pochodzenia w formie klinowatego wcięcia, powstający wskutek zaginania korony zęba pod wpływem obciążeń zgryzowych działających ekscentrycznie do długiej osi zęba, to