Kwalifikacja Z.13

czerwiec 2015

Podczas kontroli stanu BHP w zakładzie stolarskim stwierdzono przekroczenie stężenia pyłów drewna. W związku z tym pracownik służby BHP zalecił zwiększenie współczynnika wymiany powietrza poprzez