Kwalifikacja Z.13

styczeń 2018

Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych zalicza się przede wszystkim