Kwalifikacja Z.13

styczeń 2016

Które z obowiązkowych szkoleń BHP musi zakończyć się sprawdzeniem wiedzy oraz umiejętności pracownika z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy?