Kwalifikacja Z.13

styczeń 2016

W ujęciu ustawy wypadkowej świadczenia z tytułu wypadków przy pracy wypłacane są z funduszu ubezpieczenia wypadkowego przez