Kwalifikacja Z.13

czerwiec 2020

W salach szkolnych natężenie oświetlenia ogólnego nie powinno być mniejsze niż