Kwalifikacja Z.13

styczeń 2015

Pracodawca powołuje służbę BHP, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdy zatrudnia więcej niż