Kwalifikacja Z.13

styczeń 2014

Podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zapisane są w Kodeksie pracy w dziale