Kwalifikacja Z.12

czerwiec 2014

W skali GCS wyprostna reakcja ruchowa pacjenta u pacjenta z objawami utraty przytomności oceniana jest na