Kwalifikacja Z.12

styczeń 2015

Który z rytmów serca jest wskazaniem do wykonania defibrylacji?