Kwalifikacja Z.12

czerwiec 2015

Tętno u 7-miesięcznego niemowlęcia mierzy się na tętnicy