Kwalifikacja Z.12

czerwiec 2014

Przy oparzeniach ciała wapnem niegaszonym, według kolejności postępowania, należy wykonać