Kwalifikacja Z.12

czerwiec 2015

W celu uzyskania zapisu krzywej kwadratowej ET CO2, ratownik medyczny musi założyć pacjentowi