Kwalifikacja Z.12

czerwiec 2014

O niedokrwieniu mięśnia serca świadczy występowanie w zapisie EKG