Kwalifikacja Z.11

czerwiec 2015

Wykonując pomiar ciepłoty ciała dziecka, należy uwzględnić różnicę w wysokości temperatur zależną od miejsca pomiaru. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?