Kwalifikacja Z.11

czerwiec 2013

Rozwój zdolności do wykonywania ruchów celowych przez człowieka określa się jako rozwój