Kwalifikacja Z.11

styczeń 2020

Śpiewanie piosenek przez dziecko wpływa na jego rozwój psychofizyczny, ponieważ