Kwalifikacja Z.11

czerwiec 2018

Które zaburzenie mowy polega na wymawianiu głosek: sz, ż, cz, dż, jak: s, z, c, dz?