Kwalifikacja Z.10

czerwiec 2016

W ćwiczeniach utrwalających obuoczne widzenie przy użyciu stereoskopu u pacjentów z zezem ukrytym można zastosować