Kwalifikacja Z.10

czerwiec 2017

Który typ zeza jest następstwem wysokiej nieskorygowanej nadwzroczności?