Kwalifikacja Z.10

czerwiec 2014

Pasmo wzrokowe lewe tworzą włókna skroniowe siatkówki oka