Kwalifikacja Z.10

czerwiec 2019

Metodę uprzywilejowanego spojrzenia należy zastosować do oceny