Kwalifikacja Z.10

czerwiec 2017

W odcinku śródczaszkowym nerwy wzrokowe biegną zbieżnie ku sobie na długości 10 mm, a następnie łączą się na wysokości siodełka tureckiego, tworząc