Kwalifikacja Z.08

czerwiec 2020

Podopiecznej, u której występują zmiany patologiczne w jamie ustnej, lekarz zlecił pędzlowanie jamy ustnej Aphtinem. Do wykonania zabiegu należy przygotować Aphtin, miseczkę z ciepłą wodą, gaziki, rękawiczki jednorazowe, szpatułki, wazelinę oraz