Kwalifikacja Z.08

czerwiec 2020

Podopieczna z afazją ruchową (motoryczną), będącą następstwem udaru mózgu, ma trudności