Kwalifikacja Z.08

czerwiec 2014

Asystent pracuje z panią Marią, chorą na stwardnienie rozsiane. Pragnąc zaktywizować podopieczną, zaplanował spacer. Który z wymienionych warunków musi zostać spełniony, aby zapewnić bezpieczeństwo podopiecznej?