Kwalifikacja Z.08

czerwiec 2020

Osobie, która ukończyła 75 lat i nie posiada uprawnień do emerytury oraz przebywa w środowisku domowym przysługuje prawo do