Kwalifikacja Z.08

styczeń 2015

34-letnia osoba z zaburzeniami psychicznymi wymaga rehabilitacji psychospołecznej. Do której instytucji powinien ją skierować asystent?