Kwalifikacja Z.07

czerwiec 2015

Pierwszym działaniem zmierzającym do zapewnienia bezpieczeństwa w mieszkaniu osobie starszej, poruszającej się o kulach jest