Kwalifikacja Z.07

czerwiec 2015

O który zasiłek może ubiegać się osoba, która nie ma środków finansowych na zakup opału na zimę, a jej dochód nie przekracza tzw. kryterium dochodowego?