Kwalifikacja Z.07

czerwiec 2017

Bieliznę pościelową i osobistą podopiecznego zmienia się w celu