Kwalifikacja Z.06

styczeń 2018

Realizując plan opieki dla podopiecznych, opiekun powinien systematycznie