Kwalifikacja Z.06

czerwiec 2015

Który z wymienionych czynników ryzyka wystąpienia odleżyn nie jest oceniany w skali Norton?