Kwalifikacja Z.06

czerwiec 2014

Przed przystąpieniem do słania łóżka częściowo samodzielnego podopiecznego należy