Kwalifikacja Z.06

czerwiec 2014

Przykładem zajęć z muzykoterapii aktywnej dla mieszkańców domu pomocy społecznej jest