Kwalifikacja Z.06

czerwiec 2014

Przed przystąpieniem do wykonywania w łóżku toalety całego ciała podopiecznego, należy zadbać o właściwą temperaturę pomieszczenia, która powinna wynosić