Kwalifikacja Z.06

styczeń 2016

Zawiadamiając telefonicznie pogotowie ratunkowe o zaistniałym wypadku, należy w pierwszej kolejności podać