Kwalifikacja Z.05

czerwiec 2018

Opiekunka planując integrację podopiecznej ze środowiskiem lokalnym, powinna uwzględnić: