Kwalifikacja Z.05

październik 2016

Leki doustne o dużych rozmiarach, które należy przyjmować w całości, opiekun powinien podawać podopiecznemu, umieszczającje na