Kwalifikacja Z.05

czerwiec 2014

W celu integracji 80-letniej podopiecznej ze środowiskiem lokalnym, opiekunka powinna zaproponować jej zajęcia