Kwalifikacja Z.05

styczeń 2014

Mając na celu zniwelowanie skutków wyalienowania społecznego 10-letniej dziewczynki z nauczaniem indywidualnym, poruszającej się na wózku inwalidzkim, opiekunka powinna