Kwalifikacja Z.05

czerwiec 2017

Podopieczna otrzymała zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na zakup wózka inwalidzkiego. W celu uzyskania refundacji zlecenie to należy złożyć do