Kwalifikacja Z.05

październik 2016

Optymalnym sposobem usprawnienia podopiecznego ze stwardnieniem rozsianym i niedowładem kończyn dolnych jest