Kwalifikacja Z.05

styczeń 2018

Podopieczny nie jest w stanie mówić w sposób płynny, artykułuje tylko sylaby, ale nie ma problemów z rozumieniem mowy. Objawy te świadczą o afazji