Kwalifikacja Z.04

styczeń 2018

W celu rozpoznania bieżących potrzeb pacjenta opiekun medyczny powinien przede wszystkim przeprowadzić