Kwalifikacja Z.04

styczeń 2017

Które z twierdzeń na temat osteoporozy jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną?