Kwalifikacja Z.04

czerwiec 2017

Przystępując do wykonania toalety jamy ustnej u przytomnego pacjenta z protezą zębową należy pamiętać