Kwalifikacja Z.03

styczeń 2018

Plan ochrony w części IV, dotyczącej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, powinien zawierać informacje o