Kwalifikacja Z.03

czerwiec 2016

Bankowozem typu A bez potrzeby użycia pojazdu ubezpieczającego można przewozić wartości pieniężne w liczbie nieprzekraczającej