Kwalifikacja Z.03

styczeń 2014

Pracownik ochrony posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, wykonujący zadania ochrony osób i mienia w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie, ma ustawowe upoważnienie do opracowania