Kwalifikacja Z.03

wrzesień 2014

Jeżeli rejestrowany obiekt jest osobą, zaś rozdzielczość graniczna zainstalowanego systemu CCTV przewyższa 400 linii telewizyjnych, na potrzeby identyfikacji zalecane rozmiary obiektu (w odniesieniu do wysokości ekranu) wynoszą