Kwalifikacja Z.03

styczeń 2017

Członek służby porządkowej może zezwolić na samodzielne wejście na mecz piłki nożnej osobie, która ukończyła co najmniej