Kwalifikacja Z.02

czerwiec 2015

Do wykonania obuwia ortopedycznego potrzebny jest plantogram, czyli