Kwalifikacja Z.02

styczeń 2018

Który opis charakteryzuje obuwie stabilizujące?