Kwalifikacja Z.02

styczeń 2015

Jaka jest najczęstsza przyczyna amputacji kończyn dolnych?