Kwalifikacja Z.02

styczeń 2016

Wg klasyfikacji NFZ ortoza typu KAFO to zaopatrzenie