Kwalifikacja Z.01

czerwiec 2020

Siła mięśni badana testem Lovetta została oceniona na 3, co oznacza, że pacjent wykonał ruch czynny