Kwalifikacja Z.01

wrzesień 2015

65-letniej pacjentce chorej na przewlekłe zapalenie oskrzeli zaleca się wykonanie masażu