Kwalifikacja Z.01

czerwiec 2018

Przeciwwskazaniem do wykonania masażu klasycznego mięśni przykręgosłupowych jest