Kwalifikacja TG.17

czerwiec 2020

W którym zakresie temperatur należy przechowywać schłodzone tuszki drobiowe?