Kwalifikacja TG.15

styczeń 2020

Faktura, która zostanie wystawiona dla touroperatora przez restauratora w dniu 26.05.2020 r. zawiera w swojej treści siedmiodniowy termin płatności, co oznacza obowiązek zapłaty za usługi najpóźniej do dnia

Podobne kwalifikacje

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychT.13
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychT.14
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14