Kwalifikacja TG.15

styczeń 2020

Wiedzę o walorach turystycznych regionu zdobytą podczas study tour po Małopolsce pracownicy biura turystycznego mogą wykorzystać, przygotowując wycieczki do

Podobne kwalifikacje

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychT.13
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychT.14
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14