Kwalifikacja TG.15

styczeń 2020

Kupując dla klienta bilet autokarowy, referent biura podróży powinien skorzystać z systemu

Podobne kwalifikacje

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychT.13
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychT.14
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychTG.14