Kwalifikacja TG.15

czerwiec 2020

Które z działań powinno być przede wszystkim realizowane podczas sprzedaży osobistej prowadzonej w agencji turystycznej?