Kwalifikacja TG.14

czerwiec 2020

Oblicz koszt usługi transportowej jednodniowej wycieczki szkolnej na trasie Kraków – Warszawa – Kraków przyjmując, że odległość pomiędzy tymi miastami wynosi 295 km, a ustalona stawka za kilometr wynosi 3,00 zł.

Podobne kwalifikacje

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychT.13
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychT.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTG.15