Kwalifikacja TG.14

czerwiec 2020

Który dokument sporządza pracownik biura podróży w celu obliczenia ceny jednostkowej organizowanej imprezy turystycznej?

Podobne kwalifikacje

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznychT.13
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychT.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznychTG.15