Kwalifikacja TG.11

styczeń 2020

Do usług żywieniowych świadczonych w barze mlecznym należy sporządzanie potraw