Kwalifikacja TG.11

czerwiec 2020

Jaką kwotę zapłaci klient za 18 porcji kawy cappuccino, jeżeli cena gastronomiczna brutto 1 kawy wynosi 9,00 złotych, a zakład udzielił 15% rabatu?