Kwalifikacja TG.11

czerwiec 2020

Ocena przeszkód, barier i zagrożeń w zakresie organizacji imprezy będzie dotyczyła przede wszystkim przygotowania posiłku w