Kwalifikacja TG.10

czerwiec 2019

Pozytywna cecha osobowa kelnera, wynikająca z wewnętrznej motywacji do pracy i polegająca na wewnętrznym przekonaniu, że każde zadanie należy wykonać jak najlepiej, to