Kwalifikacja TG.09

czerwiec 2019

Wskaż zabieg pielęgnacyjny, który należy wykonać w celu usunięcia zawiązków rogów u cieląt.