Kwalifikacja TG.09

czerwiec 2019

Która technika stosowana w rozrodzie zwierząt jest zabroniona w gospodarstwie prowadzącym produkcję zwierzęcą metodami ekologicznymi?